Bestyrelsen

På generalforsamlingen 30. marts 2020 blev der ved fredsvalg fundet en bestyrelse for 2020. Bestyrelsen konstituerede sig selv på første bestyrelsesmøde, således er bestyrelsen for 2020 er.

Bestyrelsen:

Formand: Ann Charlott Lade, på valg i år 2021
Næstformand: Lukas Byca, ønsker ikke genvalg i år 2021
Kasserer: Jan Jensen, på valg i år 2022
Medlem: Abbelone Holm, på valg i år 2022
Medlem: Christian Holst, ønsker ikke genvalg i år 2022
Medlem: Niels Harremoës, på valg i år 2021
Medlem: Per Bruun Andersen, på valg i år 2022

Suppleanter:

Viktor Fossing, på valg i år 2021
Benjamin Rasmussen, på valg i år 2021
Lea Golodnoff, på valg i år 2021

Revisor:

Ulla Kjær, på valg i år 2021