Kvæg i Ermelunden

Ermelunds engen skal nu have nye beboere. Kalve af racen Galloway, skal græsse på engen i sommerhalvåret 2019. Vil du være med til at passe dem og evt. købe en kødandel, så meld dig ind i Gentofte Kvæg Græsser Laug.

Vi startede op med tre tyrekalve på engen ved Gentofte sø i sommeren 2018, og det var til stor glæde for både os og de mange besøgende på engen. Foreningens medlemmer skiftedes til at tilse kvæget en gang om dagen, og sørgede for at hegn og vandforsyning var i orden. Kvæget blev slagtet i oktober og kødandelene udleveret i november.

I år får vi op til fire kalve ved Gentofte sø og tre i Ermelunden. Kvæget indgår som en del af naturplejen i området og er en enestående mulighed for os borgere, til at være med til at passe på naturen i lokalområdet. Kvæg i Ermelunden har indledende været diskuteret med kommunen. Det er endnu ikke besluttet, om det skal være en selvstændig forening, eller det skal være en del af Gentofte Kvæggræsser Laug.

Området ligger i Gentofte Kommune syd-vest for Klampenborgvej i
nærheden af Røde Port. Her et link til lokationen https://goo.gl/RrVLBN 

Skal du være med i år? Det kræver ingen forkundskaber og alle over 18 år kan blive medlem. Hvis du melder dig ind nu, får du mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling d.24. februar 2019. Du vil få tilsendt invitation, dagsorden og regnskab.

Foreningen Gentofte Kvæggræsser Laug er stiftet i 2018, på initiativ af Gentofte Kommune. Kommunen står for opsætning af hegn, strøm og vandforsyning. Tilmeld dig her: http://genko.dk/indmeld/
Såfremt du kender nogen i Ermelundsområdet, der kan være interesseret i at være aktiv i “Ermelundsengen”;, må du gerne bede dem kontakte os på info.@genko.dk.