Menu Luk

Gentofte Kvæggræsserlaug er etableret i forlængelse af en vedtagelse Gentofte Kommune – se  Kvæggræsning ved Gentofte Sø. Kvæggræsning ved søen har flere formål, herunder særligt naturpleje og formidling af viden om bl.a. botanikken på engarealerne mv.

Gentofte Kommune stiller arealet til rådighed og etablerer folde. Kvæggræsserlauget fører tilsyn med hegn og dyr.

Formålet med kvæggræsning ved Gentofte Sø og Ermelunden er at:

  • Udføre naturpleje på udvalgte arealer på den naturmæssigt mest hensigtsmæssige og bæredygtige måde.
  • Tilbyde rekreative naturoplevelser.
  • Skabe fællesskab og møder på tværs af generationer.
  • Give mulighed for at formidle viden om natur, dyr, kvæghold, mad, dyrevelfærd og etik.

Kvæggræsning kan bidrage positivt til naturkvaliteten på de græssede arealer:

  • Antallet af plantearter vil vokse, da køerne træder frø og pollen ned i jordbunden, så frø lettere spirer.
  • Græsningen holder dominerende og invasive arter nede, så nye planter og urter kan få lys og spire frem.
  • Oprivning af planter, køernes gødning og optrædning af tørv skaber en større variation af levesteder for flere arter af planter og insekter, som ellers ikke vil forekomme.
  • Den besværlige og omkostningstunge maskinelle drift af arealerne kan neddrosles og evt. helt undgås.

Læs mere om naturen

Læs mere om vores Galloway kvæg