Forside

Velkommen til Gentofte Kvæggræsserlaug.

Vi er en frivillig forening med over 100 medlemmer og 6 Galloway tyrekalve i Gentofte kommune, hvor vi med fokus på græsning med kvæg fremmer naturplejen og biodiversiten på to unikke områder i Gentofte – engene ved Gentofte Sø og i Ermelunden.

I 2021 har vi plads til nye medlemmer og mulighed for at købe kød af kødkvæg. Meld dig ind allerede i dag for 50 kr. og vær med til at støtte dyrelivet, plantelivet og biodiversiteten i Gentofte kommune.

Vores forening er kendetegnet ved godt samvær, lokale initiativer og en fælles interesse for naturen og det gode liv. Hvis du er nysgerrig på mere kan du høre vores snak i radioprogrammet Det Gode Selskab i DR P5 .

Vi glæder os til en ny sæson og til at få dig som medlem. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@genko.dk eller følg vores Facebook gruppe.

Velkommen til

Bestyrelsen

Tak til vores sponsor Powerlan:

Læs mere om Powerlan og deres Windows baserede hostingløsninger.

Interesseret i et specielt godt tilbud, så klik her.

Naturpleje

Gentofte Kvæggræsserlaug er etableret i forlængelse af en vedtagelse Gentofte Kommune – se  Kvæggræsning ved Gentofte Sø. Kvæggræsning ved søen har flere formål, herunder særligt naturpleje og formidling af viden om bl.a. botanikken på engarealerne mv.

Gentofte Kommune stiller arealet til rådighed og etablerer folde. Kvæggræsserlauget fører tilsyn med hegn og dyr.

Formålet med kvæggræsning ved Gentofte Sø og Ermelunden er at:

 • Udføre naturpleje på udvalgte arealer på den naturmæssigt mest hensigtsmæssige og bæredygtige måde.
 • Tilbyde rekreative naturoplevelser.
 • Skabe fællesskab og møder på tværs af generationer.
 • Give mulighed for at formidle viden om natur, dyr, kvæghold, mad, dyrevelfærd og etik.

Kvæggræsning kan bidrage positivt til naturkvaliteten på de græssede arealer:

 • Antallet af plantearter vil vokse, da køerne træder frø og pollen ned i jordbunden, så frø lettere spirer.
 • Græsningen holder dominerende og invasive arter nede, så nye planter og urter kan få lys og spire frem.
 • Oprivning af planter, køernes gødning og optrædning af tørv skaber en større variation af levesteder for flere arter af planter og insekter, som ellers ikke vil forekomme.
 • Den besværlige og omkostningstunge maskinelle drift af arealerne kan neddrosles og evt. helt undgås.

 

Medlemskab og Vedtægter

Foreningens vedtægter kan ses her: Vedtægter

Og her er en liste over den nuværende bestyrelse: Bestyrelse

Der er åbent for støttemedlemmer året rundt. Du kan melde dig ind som medlem her og betale kontingent her –  men læs først lige teksten nedenfor.

Medlemmer

 • Du betaler 50 kr. per kalenderår.
 • Du får e-mails med information om praktisk information, kalvene og invitationer til arrangementer.
 • Du støtter naturplejen ved Gentofte Sø og Ermelunden.
 • Du er også meget velkommen til at deltage i tilsyn og hegnspleje med andre medlemmer.

Medlemskabet giver mulighed for at deltage i lodtrækningen om at kunne købe en kødandel svarende til 1/8 kalv.

Bliver du udtrukket, skal du ialt betale 250 kr./år i kontigent – dvs. 200 kr. ekstra udover de allerede indbetalte 50 kr.. Derudover skal du betale 2.000 kr. i depositum for kødpakken.

Du indgår i en vagtplan og er med i tilsynet af kvæget og indhegningen i perioden maj – oktober. Det kræver ikke forudindgående viden om kvæg, og du vil få instruktion. Efter hver tilsyn udfylder du den online logbog.

Du må meget gerne deltage i 1-2 arbejdsdage i løbet af perioden med vedligehold af folde osv.

I novembermodtager du 1/8 af et dyr svarende til dit depositum. Kødet er udskåret og du modtager ca. 20 kg svarende til 100 kr. pr. kg. Da kødpakkerne ikke kan blive præcist lige store, vil der være en tilbagebetaling eller en lille merbetaling.

Lodtrækning

Skulle der mod forventning være for mange interesserede i at være med i kvægpasser-teamet, og dermed mulighed for at aftage en kødandel, trækker vi lod blandt de interesserede medlemmer, der har indbetalt kontingent. Vi  har dog valgt, at bestyrelsen, som har fået stablet det hele på benene, er sikret en kødandel.

Logbog for kvægpassere

En af vores opgaver er at sikre, at vores kvæg trives, har adgang til vand og ikke har nogle sygdomme eller problemer. Efter en oplæring i hvordan man holder øje med kvæget, skal vi hver dag føre logbog over tilsynet af kvæget.

Logbog Gentofte Sø

Logbog Ermelunden

Logbøgerne er offentlige tilgængelige og kan læses af alle. Har du et specifikt problem eller spørgsmål, så kontakt bestyrelsen direkte på info@genko.dk