Menu Luk

Hver sæson påvirkes af vejr og vind, og det er netop, det er så spændende at arbejde med naturpleje. Nogle år er der et koldt forår, som gør at vi kommer senere i gang gr. dårligere vækst i planter. Og andre år er sommeren ualmindelig tør og så skal andre forhold justeres.

Derfor er det svært at beskrive et år helt præcist. Der er dog nogle faste elementer, som vi bruger som rettesnor. Her kan du læse en kort beskrivelse af vores arbejdsgange.

Bestilling af kvæg

I februar begynder vi opstart på den kommende sæson og vi starter altid med en god dialog med vores leverandør af kvæg. Det gode samarbejde er utrolig vigtigt, så vi sikrer de bedste vilkår for vores kvæg. På dette tidspunkt har vi en idé om antal kvæg, som vi senere kan justere. Vi har dog kun tilladelse til 6 kvæg ved Gentofte Sø og 5 kvæg i Ermelunden.

Generalforsamling

Vores generalforsamling finder sted i marts måned, hvor vi altid håber på stort fremmøde for at få en god dialog med medlemmerne.

Køb af andele

I marts udsender vi mail, hvor man kan tilkendegive hvor mange andele man ønsker at købe. Antallet af andele afgør hvor mange kvæg vi skal have det pågældende år. Når andelene er fordelt, skal medlemskontingent og depositum for dyrene betales. Og antal dyr bestilles endeligt fra vores kvægleverandør. Evt. justeres antallet af dyr til slagteren også.

Samtidig udsendes opskrivningslister til tilsyn med dyrene.

Dyrene kommer på græs

Dyrene kommer som regel på græs i løbet af slut april/begyndelsen af maj. Vi ønsker, at vores dyr skal have så stressfri ankomst som muligt og derfor offentliggører vi ikke ankomsttidspunktet. Når alle dyr er indbundet, giver vi besked på Facebook. Bestyrelsen fører altid tilsyn med dyrene de første uger, hvorefter resten af foreningens medlemmer tager over med daglige tilsyn.

Opstartsmøde

For alle interesserede og ikke mindst dem, der har tilmeldt sig tilsyn afholder vi opstartsmøde ved folden ved Gentofte sø. Her kigger vi på kvæget og gennemgår hvad man skal holde øje med og hvordan man måler strømniveauet. Det plejer at tage en time.

Pasning af dyrene

Interesserede tilmelder sig tilsyn for en uge ad gangen. Da vi har med levende dyr at gøre, er det vores ansvar at sikre, at de trives og har det godt. Derfor SKAL der føres tilsyn hver dag. Hver dag skal man også udfylde en logbog på vores hjemmeside, og som er offentlig tilgængelig. Her skal bl.a. noteres dyrenes trivsel, adgang til vand, strøm og om der er nogle problemer. Og har man lyst til at skrive om en oplevelse, så er man også meget velkommen til det.

Sociale arrangementer

I løbet af sommeren, hvor græsset er i vækst, afholder vi flere arbejdstimer, hvor vi mødes og klipper græs under hegnet og evt. vedligeholder områderne.

Derudover afholder vi vores traditionsrige høstfest, hvor vi smager på kødet og har hyggeligt samvær. Hvis vi har mulighed for det, afholder vi også orkidetælling, hvor vi går på områderne og bliver klogere på faunaen og fuglelivet.

2xslagtning

For at sikre at vi har nok græs til dyrene har vi 2x slagtning – i slutningen af august og i starten af oktober. Man har angivet hvilken slagtetidspunkt man ønsker, når man bestiller sin andel.

Dyrene bliver hentet og kørt til slagtning. Herefter skal kødet hænge i 2-3 uger før det bliver udleveret.

Udlevering af indmad

Allerede dagene efter slagtning har vi udlevering af indmad for alle vores medlemmer om man er kød aftager eller ej. De præcise datoer udmeldes i god tid. Her trækker vi lod om indmaden og man kan være heldig at komme hjem med hjerte, nyre, lever, tunge, kæber og hale.

Udlevering af kød

Udlevering af kødet sker typisk i slutningen af august og medio oktober. Her møder medlemmerne op på et aftalt tidspunkt et aftalt sted, og afhenter deres kødpakke.

En kødpakke består af en 1/8 kvæg og består af flere små poser, hvori de forskellige udskæringer er. På hver pose står der beskrevet, hvad den indeholder. Derudover får man én stor pose hakkekød, som man selv kan dele i mindre potioner. Pakken indeholder også en bunke ben, som er oplagt til suppe eller fond.

Kødet er fersk ved udlevering, og det anbefales, at det fryses ned straks efter afhentning. Helst ved brug af en vacuum maskine for at sikre optimal opbevaring

Slutafregning

Alle medlemmer har i starten af året betalt lige meget i depositum, men da nogle får mere kød end andre, skal prisen selvfølgelig variere. Derfor udregner vi en gennemsnitlig kilopris når alle udgifter er gjort op fra både august og oktober slagtning. Herefter modtager medlemmer en ekstra regning eller får penge tilbage afhængig af, hvor meget kød de fik ved udleveringen. Dette sker i november måned.

Tak for i år

Nu er sæsonen slut og vi takker af for et godt år. Som regel vil vi meget gerne have jeres tilbagemeldinger og derfor udsender vi et evalueringsskema, så vi kan gøre næste sæson endnu bedre.