Kort over områderne

Gentofte Kvæggræsserlaug har adgang til to områder i Gentofte Kommune:

Gentofte Sø

Der er bygget to folde, en syd-fold og en nord-fold.

Kvæget starter i syd-folden. Vi vurderer løbende områderne og hvornår kvæget kan flyttes. I 2018 flyttede kvæget til nordfolden til Sankt Hans og tilbage i starten af september.

Her er et kort over området med syd- og nordfolden:

Lågerne sikrer, at de nuværende stiforbindelser bevares, og hegnet er stillet med afstand til sti, så man kan gå uden risiko for stød.

Alle er velkomne i folden. Hunde skal være i snor overalt omkring Gentofte Sø, men det er særligt vigtigt inde i foldene. Det er stadig muligt at komme rundt om søen uden at komme ind i foldene.

Ermelunden

Gentofte Kommune etablerer en ny fold til de 3 tyrekalve i Ermelunden, som også skal indgå i naturpleje. Folden anlægges i området syd-vest for Klampenborgvej tæt på Røde Port.

Alle er velkomne i folden. Hunde skal være i snor inde i folden af sikkerhed til dyr og mennesker.

Vi glæder os til at tage det nye område i brug og følge udviklingen.