Kort over områderne

Gentofte Kvæggræsserlaug har adgang til to områder i Gentofte Kommune:

Gentofte Sø

Der er bygget to folde, en syd-fold og en nord-fold.

Kvæget starter i normalvis syd-folden. Vi vurderer løbende områderne, og hvornår kvæget kan flyttes. 

Kvæggræsning ved Gentofte Sø

Alle er velkomne i folden. Vi gør dog opmærksom på, at kalvene er vilde dyr og skal behandles med respekt og god afstand. Ophold i folden er på eget ansvar.

Hunde skal være i snor overalt omkring Gentofte Sø, men det er særligt vigtigt inde i foldene. Det er stadig muligt at komme rundt om søen uden at komme ind i foldene.

Lågerne sikrer, at de nuværende stiforbindelser bevares, og hegnet er stillet med afstand til sti, så man kan gå uden risiko for stød.

Ermelunden

Gentofte Kommune har etableret en fold til de tyrekalve, som skal afgræsse området, så det naturlige morænelandskab synliggøres i Ermelunden. Folden er anlagt i området syd-vest for Klampenborgvej tæt på Røde Port.

Alle er velkomne i folden. Vi gør dog opmærksom på, at kalvene er vilde dyr og skal behandles med respekt og god afstand. Ophold i folden er på eget ansvar.

Hunde skal være i snor inde i folden af sikkerhed til dyr og mennesker.