Menu Luk

Kvæg er fantastiske dyr til afgræsning og naturpleje. Deres nænsomme måde at græsse på giver bedre muligheder for en varieret flora samt bedre betingelser for dyr og planter. Kvæg afriver eller afbider totter af plantevækst ved hjælp af tungen, da kvæg ikke har fortænder i overmunden og dermed ikke et tandsæt, der muliggør samme selektive afbidning af plantedele og planter som hos får og heste.

Måden kvæg græsser på betyder, at de ikke så nemt kan fravælge en enkelt dårligt smagende plante eller visne plantedele. I urterige samfund kan man dog godt se dyr, der gennemsøger vegetationen efter særligt yndede arter. Kvægs måde at optage føde på betyder, betyder at plantevæksten skal have en vis højde for at det kan få fat med tungen. Selvom kvæg kan afrive totter af vegetation tæt ved jorden, græsser det generelt mindre tæt ved jordoverfladen end får og heste.

Kvæg foretrækker græsser og halvgræsser frem for urter. Smagsneutrale planter foretrækkes, mens tætte bestande af bittert smagende planter som ranunkler og mange af de gule kurveblomstrede ofte fravælges.