Menu Luk

Gøgeurt (Dactylorhiza) er en slægt med ca. 75 arter, som er udbredt i Centralasien, Sibirien, Nordamerika og Europa. Ved Gentofte Sø er vi så heldige at have flere arter, herunder majgøgeurten og kødfarvet gøgeurt

Orkidéplantens frø spreder sig med blæsten. Orkidéfrøet indeholder ikke selv næring, derfor skal den jord, det vokser i, indeholde en type svamp, som det kan indgå symbiose med, og dermed få den næring og energi, der skal til, for at det kan gro.

Den vokser på fugtige enge og moser.

De fleste vilde orkidéarter er i fare for at blive udkonkurreret af andre mere kraftige vilde planter. Det skyldes menneskets ikke altid naturvenlige aktiviteter, og at der er færre store græssende dyr i naturen.

De specielle vilkår, den sjældne plante kræver gør også, at den ikke bare kan flyttes.

Udseende

Maj-gøgeurt er en robust orkidé med en kraftig stængel med purpurfarvede blomster. Den bliver normalt 15-40 cm og kan blive en af vores højeste orkidéer. Bladene er som regel brede og kraftigt plettede på oversiden, men kan være uden pletter. Maj-gøgeurt kan variere meget i størrelse, blade og farve på blomsterne. Den blomstrer i slutningen af maj.

Levevis

Maj-gøgeurt vokser på fugtige enge og i moser. Især hvor grundvandet er rig på næring og kalk. Den blomstrer lidt ind i juni måned og vokser ofte sammen med kødfarvet gøgeurt, som blomstrer lidt senere. Maj-gøgeurt bestøves af humlebier.