Menu Luk
NavnAugust slagtningOktober slagtning
Abbelone Holm01
Arne Bundgaard01
Alice Henius01
Anne Marie Christensen10
Anja Mortensen10
Anders Larsen01
Birgitte Ankerstjerne02
Bo Bay01
Brianne Johansen01
Lene Mollerup01
Finn Østergård Jørgensen01
Frank Moesgaard01
Peter Frykman01
Julie Munch01
Katrine Kruse01
Kristine Hansen01
Lars Worsaae01
Lars Henrik Andersen01
Louise Møller Jørgensen12
Louise bjerre11
John Nielsen02
Mikkel Lou11
Niels Harremoes01
Niels Harremoes01
Niels Harremoes01
Ole Strange04
Per Bruun Andersen02
Patrizia Christensen10
Peter Kölln02
Povl Kelsen01
Rasmus Andersen01
Richard MacCormac01
Simon Plum01
Hans Flemming Stern-Peltz01
Torben Lysholt Andersen10
Trine Boysen00
Vita Löfvall01
Høstfest1
840